berkraftigebedrifter heile_2kv

Konferanse | tirsdag 05.03.24

Nordea sv


At det skal bli bedre

Det er jo den drømmen vi bærer på. Det er gründeren som åpner døra inn til egne lokaler i sentrum, like ved kaien. Det er poden med deltidsjobben, som setter av noen kroner hver måned til den første leiligheten. Det er de som har vært gift i 43 år, som i vinter legger arbeidet på hylla, og skal høste fruktene av det de sammen begynte å så i banken for så mange, mange år siden.

Og så har du den største drømmen, den som  skje. Den som skal gjøre at generasjoner fortsatt kan følge generasjoner, både der du er, og der andre er.

I Nordea vet vi at bærekraft krever handling, og handling nå, og at det skjer mest og raskest når vi samarbeider med kundene våre – og med konkurrentene våre.

Vi er den største banken i Norden, og med over 200 medarbeidere er vi også en av de største i Ålesund og Nordvest. Slagkraft og bærekraft hører sammen.

Enten du holder på med sjømat, driver bedrift, grubler på pensjon, har formue, vil spare, kjøpe, forsikre, leie, lease, lengte, etter noe mer, eller du trenger å snakke med noen om økonomi når det raser som verst der ute: Nordea er der.

Vi gjør drømmer og ambisjoner mulig, til beste for fellesskapet.

ntnu_uten_slagord_svart


Kunnskap for ei betre verd

NTNU i Ålesund utviklar eigenart gjennom å vere tett på våre partnarar, i vårt samarbeid med andre fagmiljø, og ved å utvikle vårt internasjonale nettverk. Skal universitetet vere eit leiande kompetansemiljø, då er samspel avgjerande.

Som universitet har NTNU ein teknisk-naturvitskapleg hovudprofil. NTNU skal tilby profesjonsutdanningar og ei stor fagleg breidde som speglar behova som omgjevnadane rundt universitetet har. Kunnskap og teknologiutvikling kan gi svar på store spørsmål og utfordringar. Dette er også forutsetninga for å sikre at vi kan ta vare på miljøet, berekraftig verdiskaping, nok mat, energi og betre helse.

Berekraft er i sin natur ei global utfordring og NTNU skal bidra til at vi skaper berekraftige samfunn. Å kjempe mot fattigdom og urettferd, samstundes som vi tek vare på det lokale og det globale miljøet for noverande og framtidige generasjonar, det er den største samfunnsmessige utfordringa i vår tid. NTNU forskar derfor på berekraftig samfunnsutvikling og den omfattar i sin vidaste forstand miljømessige, økonomiske og sosiale tilhøve.

smb sv rgb


En pådriver for bærekraftig utvikling på Nordvestlandet

Vi har alltid vært opptatt av at lokalsamfunnet utvikler seg slik at fremtidige generasjoner også kan bo og virke her. Dette skal vi fortsette med.
Vårt blikk er festet på framtiden. Sammen med lokale aktører og folk her oppe, er vi en pådriver for skaperkraften i regionen. Ved å støtte idretts- og kulturtiltak for barn og unge, næringsklynger, forskning og utvikling, og små og store virksomheter som er viktige for regionen, bruker vi kraften vår til å styrke lokale krefter.
Sparebanken Møre er Nordvestlandets største bank, dedikert til å støtte lokale drømmer og skape fellesskap, med mål om å gjøre en positiv forskjell for våre kunder.

wattn-logo-positive_cmyk


På lag med kvarandre, med deg, med ny teknologi og med jorda

De store klima- og miljøutfordringene gjelder oss alle. Derfor må vi alle bidra inn i det grønne skiftet, og det gjelder også oss i Wattn. Som en aktør i energi- og strømmarkedet skal vi ta vårt ansvar. Vi jobber for å hjelpe både folk og bedrifter med å bli mer energismarte, og vi skal gjøre det enklere å være strømkunde og enklere å spare strøm. Med konferansen ønsker vi å lage en arena for kompetanse- og nettverksbygging for alle som jobber med – og er opptatt av bærekraftig utvikling av sin virksomhet. Som medarrangør håper vi å gi bedrifter inspirasjon og kunnskap i deres videre arbeid med bærekraft.