berkraftigebedrifter heile_2kv

Konferanse

Årets tema er Natur & naturrisiko og Sirkularitet

De siste årene har søkelyset på nettopp disse to temaene økt betraktelig. I desember 2022 fikk vi en global naturavtale. FNs naturavtale sier at vi blant annet skal verne og bevare 30 prosent av hav- og landområder og restaurere 30 prosent ødelagt natur innen 2030.  

Hadde verdens befolkning hatt samme forbruk som oss nordmenn, hadde vi trengt 3,6 jordkloder målt i økologisk fotavtrykk. Til tross for dette enorme forbruket er det kun 2,4 prosent av materialene i norsk økonomi som blir brukt på nytt. Den forrige regjeringen uttalte at Norge skulle være et foregangsland i overgangen til sirkulær økonomi. Og selv om vi tar steg i rett retning, går det for sakte, vi må gire opp konkret innsats og tiltak.

Vi håper du blir med oss denne dagen og gjør din bedrift klar til å være en del av omstillingen.

Program

08:00 Registrering

08:30 Natur og naturrisiko

Hva betyr naturrisiko for din virksomhet og hvordan skal du håndtere dette på beste måte? –last ned
Aksel Mjøs, leder av Naturrisikoutvalget

Hvordan utvikle mer fornybar energi og samtidig ivareta naturen –last ned
Erik Espeset, Konsernsjef i TAFJORD

Regenerativt fiskeri på havbunnen – muligheter og fallgroper –last ned 
Dagny-Elise Anastassiou, bærekraftsansvarlig i Ava Ocean

09:40 Pause

09:55 Sirkularitet

Lineær risiko, sirkulært design og robuste verdikjeder –last ned
Leif I. Nordhus, Leder digitale tjenester i Circular Norway.

Sirkulærøkonomi og grønn omstilling fra et fylkesperspektiv –last ned
Solveig Stornes, prosjektleder bærekraftig samfunnsutvikling i Møre og Romsdal Fylkeskommune,
Martin Ose, prosjektleder skaperkraft i Møre og Romsdal Fylkeskommune

10:45 Pause

11:00 Sirkularitet fortsetter

Når forretningsmodellen er søppel: Sirkulærøkonomi fra prat til praksis! –last ned
Mari Larsen Sæther, Recycling lead i Tomra Textiles

Bærekraftige verftstjenester, med særlig vekt på sirkularitet –last ned
Hans Jørgen Fedog, Medeier og CEO Green Yard Kleven

Slik bidrar Hofseth til en mer bærekraftig sjømatnæring –last ned
Roger Hofseth, Gründer og CEO Hofseth

 

Foredragsholdere:

AkselMjos

Aksel Mjøs er førsteamanuensis og instituttleiar ved Institutt for Finans på Norges handelshøgskole, der han også har tatt sin dr.oecon. i finansiell økonomi.

 
Mjøs har tidlegare m.a. vore administrerande direktør i DnB Asset Management og Vice President i Morgan Stanley Investment Banking, London. Han har og vore styremedlem og styreleiar i Kavlifondet og er i gang med andre periode som heradsstyremedlem i Osterøy Kommune. Han har han leia Kapitaltilgangsutvalget (2018) og leiar no regjeringa sitt Naturrisikoutvalg. Han er også grunnleggjar av Gi Gaven Videre, ein ideell leverandør av digitale gåvekort som mottakaren kan gi vidare til eit godt føremål etter eige val.

Dagny-Elise Anastassiou - PerEide -

Dagny-Elise er bærekraftsansvarlig i Ava Ocean, og leder arbeidet med å dokumentere påvirkningen av selskapets unike høstesystem for bunnlevende sjømat

Teknologien som Ava Ocean har utviklet og patentert muliggjør skånsom presisjonsfiske av havbunnens mange sjømatskatter. I 2022 gjenåpnet de det norske fiskeriet etter Arktiske kamskjell i Barentshavet som hadde vært stengt i over 30 år. Nå står selskapet overfor en spennende vekstfase der teknologien skal tilpasses nye arter og geografiske områder, blant annet et prosjekt for å bekjempe kråkebolleørkener i Nord Norge. Anastassiou vil dele utfordringer og innsikt fra det første året med aktivt fiske i Barentshavet, og se fremover for selskapet og teknologiens potensiale til å lede an i grønn omstilling i fiskerisektoren.

Konsernsjef Erik Espeset, adm. dir. i morselskapet Tafjord Kraft AS.

Erik Espeset, Konsernsjef i TAFJORD

Erik er leder i TAFJORD, en sentral organisasjon for bærekraftig utvikling på Nordvestlandet. Som tidligere styreleder i Miljøstiftelsen Zero og regionstyreleder for NHO Møre og Romsdal, engasjerer han seg sterkt i miljøspørsmål og bidrar aktivt til å forme en mer bærekraftig fremtid for regionen.

Stornes_Kr.sund

Solveig Stornes, Prosjektleder bærekraft og sirkularitet, Møre og Romsdal Fylkeskommune

Solveig jobber med å koordinere og utvikle prosjekter knyttet til bærekraft og sirkulærøkonomi internt og eksternt i fylkeskommunen, blant annet gjennom prosjektet «berekraftsfylket». Hun leder samarbeidet med OECD med kartleggingen av sirkulærøkonomi i Møre og Romsdal, sammen med et bredt spekter av sentrale aktører i regionen. Rapporten vil gi konkrete anbefalinger til hvordan vi kan gå fram for å akselerere sirkulær omstilling i fylket.

Profilbilde Martin Ose hel

Martin Ose, Prosjektleder i Skaparkraft, Møre og Romsdal Fylkeskommune


Martin jobber i omstillingsprogrammet «Skaparkraft» som skal stimulere det regionale næringslivet til utvikling av verdikjeder med fokus på bærekraft og eksport.  Sammen med klynger, innovasjonsmiljø, bedrifter og forskning pågår det forprosjekt blant annet om bedre utnyttelse av aluminium, datadrevet metodikk for rydding av havbunn, økt utnyttelse av fiskeskinn med mer. Martin koordinerer også satsningen for virkemiddelapparatet i den nasjonale satsningen om industriell symbiose. Målet er å ha etablert 2 næringsområder med industriell symbiose innen 2030 i Møre og Romsdal.

leif nordhus

Leif I. Nordhus, Leder digitale tjenester i Circular Norway.

Leif I. Nordhus er leder for digitale tjenester i Circular Norway, et selskap han har ledet og løftet til å bli en nøkkelaktør for omstillingen av norske bedrifter og kommuner til en sirkulær økonomi.

Leifs bakgrunn er fra ledelse og forretningsutvikling i globale konsern, i Norge, Norden og Europa. Leif har bistått flere norske bedrifter med å vurdere verdikjeder, analysere produkter med fokus på sirkulært design, og ikke minst forstå risikoen som morgendagens bedrifter kan møte om de ikke omstiller seg. Uten god ressursforvaltning og ombruk, lykkes vi ikke med det grønne skiftet.

Mari Larsen Sæther forretningsutvikler 22 (3) (2)

Mari Larsen Sæther, Recycling Lead, TOMRA Textiles


Mari brenner for å skape løsninger som drar verden i en bærekraftig retning, med spesiell interesse for avfallsproblemet. Som 16-åring startet hun selskapet Lett på Kroken som  tilbyr løsninger for enkel plastsortering, og har siden vært med å bygge opp teknologiselskapet Carrot som belønner god kildesortering. Mari tar nå fatt på  verdensproblemet «fast fashion», og skal som del av startupen TOMRA Textiles muliggjøre resirkulering av tekstiler. Hun er kåret av Dagens Næringsliv som en av 30 ledestjerner under 30 år, og anerkjent på FERD’s List of inspiring entrepreneurs and leaders.

Hans Jørgen Fedog

Hans Jørgen Fedog, medeier og CEO, Green Yard Group

Hans Jørgen driver søsterverftene Green Yard Feda og Green Yard Kleven, som til sammen tilbyr skipsbygging, ombygging, riggservice og resirkulering av skip. Han vil dele sin erfaring med å drive verft på bærekraftig vis med særlig vekt på sirkularitet, og hvordan interessen i markedet i stor grad har endret seg på dette området bare de siste fem årene.

Roger Hofseth Foto Tony Hall

Roger Hofseth, Gründer og CEO for sjømatselskapet Hofseth

Gründer og CEO for sjømatselskapet Hofseth som er Norges største foredler av laks. Konsernet dekker hele verdikjeden i produksjon av laks og ørret i kort avstand på Sunnmøre. De siste årene har Hofseth brukt over en milliard kroner på oppgradering av eksisterende anlegg, og Roger er en lokalpatriot med veldig store planer for hva Hofseth skal bidra til fremover. Med 650 personer på jobb daglig, har Hofseth blitt en stor og viktig arbeidsplass i Møre og Romsdal.

Konferansen blir ledet av:

Rune wattn

Rune Jelle-Slenes, Teknisk KAM Wattn

Rune har lang erfaring med å hjelpe bedrifter og spare energi og redusere sitt klimaavtrykk som energi- og miljørådgiver.

Han har også erfaring som Breem In-Use revisor, og kjenner godt til hva som gjør et eksisterende bygg bærekraftig.

I tillegg har han ansvaret for gjennomføring av miljøprogrammet EnergiArena, hvor energiledelse er et sentralt verktøy.

Krisit Brekke

Kirsti Brekke, Seniorrådgiver forskning og innovasjon i rektors stab ved NTNU

Jobber som  strategisk rådgiver innen forskning, innovasjon og eksternt samarbeid i rektors stab ved NTNU. Hun har lang erfaring med å skape samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor, og engasjeres av at ny kunnskap skal komme til nytte og bidra til et bedre samfunn.

Nordea neg
ntnu_uten_slagord_neg
smb neg rgb
wattn-logo-negative 200px web